Thông báo lịch học học phần ITOM với giảng viên AUT (đợt 2) lớp 11CIT

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến các sinh viên lớp 11CIT về lịch học học phần IT Operation Management (đợt 2) vào các ngày 18-20/06/2012. Mời các bạn xem thông tin chi tiết trong file đính kèm. Download


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: