Thông báo v/v thay đổi ngày học giờ lý thuyết OOP lớp 11BIT2

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến lớp 11BIT2 về việc đổi ngày học như sau:

Tên học phần: Object-Oriented Programming (giờ lý thuyết)

Giảng viên    : TS. Trần Minh Triết

Ngày học       : 7h30 – 10h50 Thứ sáu hàng tuần

Phòng học     : 11G lầu 11

 

Áp dụng từ tuần 04/06/2012.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: