Thông báo v/v hướng dẫn làm thủ tục nhập học AUT khóa 4 cho SV 10BIT1&10BIT2

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo v/v hướng dẫn làm thủ tục nhập học AUT khóa 4 đến sinh viên lớp 10BIT1, 10BIT2 và sinh viên các khóa 2007, 2008, 2009 chưa làm thủ tục nhập học giai đoạn 2 Chương trình Cử nhân CNTT AUT:Thời gian hướng dẫn:
- Lớp 10BIT2: 10g00 Thứ hai 18/06/2012 tại phòng 11G (sau giờ học bù lý thuyết Intro. To Software Engineering)
- Lớp 10BIT1: 10g30 Thứ ba 19/06/2012 tại phòng 11F (sau giờ học Intro.To Software Engineering)
- Các sinh viên không thuộc 10BIT1&10BIT2 (CĐ08ITEC, CĐ09ITEC, 09BIT1&2): Chọn 1 trong 2 buổi trênFile tham khảo trước:Lưu ý:
- Để trở thành sinh viên chính thức của AUT (được cấp MSSV AUT và tài khoản học tập) sinh viên phải hoàn thành việc làm thủ tục nhập học AUT theo hướng dẫn của giáo vụ và đóng học phí theo thông báo từ bộ phận kế toán (dự kiến thông báo học phí sẽ được công bố trong tuần 18-23/06/2012).

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: