Thông báo v/v bổ sung hồ sơ - lớp 10BIT1 & 10BIT2

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên 10BIT1 và 10BIT2 v/v bổ sung hồ sơ như sau:

Danh sách sinh viên cần bổ sung bản sao y chứng thực bằng tốt nghiệp PTTH và ảnh chuẩn passport (do lúc làm thủ tục nhập học sinh viên đã nộp ảnh chưa đúng yêu cầu hoặc ảnh không đủ chất lượng)

Hạn chót nộp: 10g00 Thứ hai 25/06/2012.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: