Thông báo v/v nghỉ giờ học thực hành Project Management ngày 20/06/2012- 11CIT

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên lớp 11CIT về việc tạm nghỉ buổi học thực hành như sau:Học phần: Project Management (giờ thực hành)
Giảng viên: Thầy Võ Hữu Phúc và thầy Trương Phước Lộc
Buổi học nghỉ: Sáng thứ tư 20/06/2012Giáo vụ sẽ thông báo giờ học bù sau.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: