Thông báo lịch học bù lý thuyết OOP lớp 11BIT1

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên lớp 11BIT1 về việc học bù như sau:

Học phần: Object-Oriented Programming (giờ lý thuyết)

Giảng viên: TS. Đinh Bá Tiến

Ngày học bù: 13g30 thứ ba 26/06/2012

Phòng: 11G lầu 11

Ghi chú: Giờ học lý thuyết chiều thứ năm 28/06 vẫn học bình thường.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: