Thông báo đổi phòng học OOP sáng thứ bảy 12/05/2012 lớp 11BIT2
Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến lớp 11BIT2 v/v đổi phòng học đột xuất như sau:
Học phần: Object-Oriented Programming
Giảng viên: TS. Trần Minh Triết
Ngày đổi: Thứ bảy 12/05/2012
Phòng học: phòng 33 lầu 3 tòa nhà Trung tâm Tin học

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: