Thông báo v/v dời lịch học tập trung với giảng viên AUT học phần IT Operation Management

Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC – trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên lớp 11CIT và các sinh viên đã đăng ký học trả nợ v/v dời lịch học tập trung với giảng viên AUT học phần IT Operation Management:

Do tình hình học tập chung của lớp 11CIT, AUT và BGĐ ITEC đã quyết định điều chỉnh kế hoạch học tập của lớp 11CIT như sau:

Đợt học tập trung với giảng viên AUT học phần IT Operation Management sẽ được dời lại sang tháng 5/2012, dự kiến sẽ được tổ chức vào tuần thứ 2 của tháng 5/2012 trong 4 ngày

Thời gian học cụ thể sẽ được thông báo tại website ITEC sau ngày 30/04/2012.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: