Lịch học tập trung với GV AUT lớp trả nợ đặc biệt học phần IT Service Provision 11CIT
Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC – trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên lớp 11CIT về Lịch học lớp trả nợ đặc biệt học phần IT Service Provision. Mời các bạn xem thông báo trong file đính kèm.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: