V/v mở lớp trả nợ đặc biệt học phần IT Service Provision (AUT) - lớp 11CIT

Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC – trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên lớp 11CIT (Cycle 3) về việc mở lớp trả nợ đặc biệt học phần 406031-IT Service Provision. Mời các bạn xem chi tiết trong file đính kèm. Download


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: