Thông báo v/v nộp bản sao y chứng thực bằng tốt nghiệp PTTH
Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) thông báo đến sinh viên lớp 10BIT1, 10BIT2, 11BIT1, 11BIt2, 11BSM1, 11BSM2, 11BSM3, 11BSM4 v/v nộp bản sao y chứng thực bằng tốt nghiệp PTTH. Mời các bạn xem thông tin chi tiết trong file đính kèm. Download

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: