Thông báo v/v nghỉ và học bù trong tuần từ 21/05 đến 02/06/12 lớp 11CIT, 10BIT1, 11BIT1

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên các lớp 10BIT1 & 11CIT về việc thay đổi lịch học trong 2 tuần từ 21/05/2012 đến 02/06/2012. Mời các bạn xem chi tiết trong file đính kèm. Download


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: