SV liên thông cử nhân quốc tế khóa 1 làm đồ án R&D Project với GV AUT

RDProject_03Ngày 18/03/2011, sinh viên lớp 09CIT1 và 09CIT2 có ngày làm việc với giảng viên ĐH AUT về đồ án tốt nghiệp R&D Project (Research & Development Project). Tham gia đồ án sinh viên được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 3-4 sinh viên có giảng viên New Zealand và Việt Nam đồng hướng dẫn. Đồ án đòi hỏi mỗi sinh viên phải hoàn thành từ 300 tới 450 giờ học (phụ thuộc vào chuyên ngành), thông thường kéo dài đúng một năm học. Trong buổi làm việc với giảng viên AUT, mỗi sinh viên phải thuyết trình đề xuất, giới thiệu đồ án trong vòng 7 phút. Sau đó các bạn tiếp tục trả lời các câu hỏi liên quan từ phía giảng viên. Kết thúc phần trao đổi, giảng viên AUT sẽ có nhận xét và góp ý cho sinh viên trong giai đoạn bắt đầu triển khai này. Đây là một trong những hoạt động theo dõi và đánh giá việc thực hiện đồ án của sinh viên để đám bảo tiến độ và chất lượng. Trong thời gian tới, sinh viên ITEC sẽ tiếp tục có những buổi làm việc với giảng viên New Zealand về việc báo cáo, kiểm tra đồ án.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: