Chương trình đào tạo .Net & SharePoint miễn phí cho sinh viên - Công ty CSC

Công ty CSC đang mở ra chương trình đào tạo .NET & Sharepoint miễn phí cho các bạn sinh viên năm tư của các trường Đại học. Các bạn sinh viên sau khi đạt 2 vòng test sẽ bắt đầu học từ 30/05/2011, thời gian training kéo dài 7 tuần.

Các bạn sinh viên quan tâm vui lòng xem thông tin chi tiết trong file đính kèm. Download

Thông tin từ Website Khoa CNTT - ĐHKHTN http://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=292&newsid=7026


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: