Hội Thảo Giới Thiệu Viện Tiên Tiến Khoa Học và Công nghệ Nhật bản (JAIST) - Học Bổng Sau Đại học
Trung tâm Đào tạo Quốc tế
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
THƯ MỜI HỘI THẢO

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) mời toàn thể các bạn sinh viên có nhu cầu tìm hiểu, tham dự buổi hội thảo giới thiệu viện tiên tiến khoa học và công nghệ Nhật Bản (JAIST) - học bổng sau đại học. 

- Thời gian: từ 9h tới 11h sáng thứ hai ngày 16/05/2011 

- Địa điểm: hội trường nhà I (lầu 1)

Nội dung hội thảo

JAIST_Fair_HCMUS_2011

Thông tin chi tiết về chương trình sau đại học(file đính kèm)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: