LỚP 14BSM1&2- V/V TẠM NGHỈ HỌC PHẦN LA102 - MARKETING GRAPHIC DESIGN


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 14BSM1&2 v/v tạm nghỉ giờ LT học phần LA102 vào thứ Ba 29/08/2017 do Thầy bố trí giờ tự ôn tập của SV chuẩn bị cho việc thi cuối kỳ. 

Note của Thầy Thắng: SV nhớ check email Thầy sẽ gửi trong hôm nay nhé, trong email Thầy sẽ dặn dò kỹ những nội dung cần ôn cho bài thi cuối kỳ.


Chúc các bạn thi tốt!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: