BIÊN BẢN NHẮC NHỞ SV CHƯA HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ HỌC PHÍ HK 1 NH 2017-2018

TPHCM, ngày 11 tháng 09 năm 2017

                                                                                                            Số: 07 – 2017 / ITEC - BBNN

 

BIÊN BẢN NHẮC NHỞ

V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

HK1 / NH 2017-2018

 

Căn cứ vào Quy chế học vụ  do Giám đốc ban hành ngày 17/10/ 2015; Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhắc nhở đối với các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí HK1 / Năm học 2017-2018 như sau:

 

  1. 1.Danh sách sinh viên:

No

Stu. ID

Class

1

1458008

TRẦN MINH ĐỨC

2

1458012

ĐỖ MINH HÀO

3

1458025

VŨ THỊ HÀ MIÊN

4

1458038

HỒ KHÁNH ANH THƯ

5

1458053

NGUYỄN ĐỨC VŨ

6

1458006

TRẦN THỊ BÍCH CHÂU

7

1458019

TRƯƠNG MINH KHOA

8

1458024

TRỊNH THANH LONG

9

1558004

VÕ TRƯỜNG DƯƠNG

10

1558010

VŨ QUANG HUY

11

1558012

CHÂU NGỌC THIÊN KIM

12

1558016

THI TÚ MI

13

1558017

NGUYỄN CHÂU PHƯƠNG MINH

14

1558024

HUỲNH CÔNG PHÚC

15

1558032

NGUYỄN THẢO ANH THƯ

16

1558036

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG THY

17

1558043

VÕ NGUYỄN THÚY VY

18

1658001

ĐÀO VŨ PHI ANH

(Danh sách gồm 18 SV)

 

  1. 2.Nếu đến hết ngày 18/09/2017, các sinh viên có tên trong danh sách vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí HK1-NH 2017-2018, Phòng Giáo vụ sẽ ra quyết định tạm dừng học Block 1/HK 1 /NH 2017-2018
  2. 3.Giáo vụ sẽ không giải quyết các trường hợp đóng trễ sau thời hạn trên.

 

                                                                                                            KT. Giám đốc

                                                                                                            Phó Giám đốc

                                                                                                                       

 

                                                                                                       TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: