LỚP 15BSM - V/V TẠM NGHỈ HỌC PHẦN INS301 - LEADERSHIP

Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 15BSM v/v tạm nghỉ giờ LT học phần INS301 vào thứ Tư 16/08 và thứ Năm 17/08 do GV có lịch công tác đột xuất.

Lịch học bù dự kiến như sau:

Thời gian: 8- 11h40 thứ Bảy 12/08/2017

Địa điểm: phòng 32, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Sáu 01/09/2017

Địa điểm: phòng 32, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: