LỚP 16BSM - V/V THAY ĐỔI TKB 2 BUỔI HỌC COM123 - PUBLIC SPEAKING

Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 16BSM v/v thay đổi 2 buổi học môn COM123 - Public Speaking để hỗ trợ các bạn học bù với Thầy Gary Giss: 

Lịch học thay đổi như sau:

Buổi học vào thứ Sáu 11/08 chuyển sang:

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Năm 10/08/2017

Địa điểm: phòng 11B, lầu 11, tòa nhà IBuổi học vào thứ Sáu 25/08 chuyển sang:

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Năm 24/08/2017

Địa điểm: phòng 11B, lầu 11, tòa nhà I

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: