LỚP 15BSM - V/V TẠM NGHỈ HỌC PHẦN BUS202 - LEGAL ENVIRONMENT OF BUSINESS


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 15BSM v/v tạm nghỉ giờ LT học phần BUS202 vào thứ Bảy 29/07 và thứ Bảy 12/08.

Lịch học bù dự kiến như sau:

Thời gian: 8- 11h40 thứ Bảy 26/08/2017

Địa điểm: phòng 32, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Ba 29/08/2017

Địa điểm: phòng 32, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Thi cuối kỳ: dự kiến vào thứ Ba 05/09/2017


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: