LỚP 16BSM - V/V TẠM NGHỈ HỌC PHẦN BUS101 - INTRODUCTION TO BUSINESS

Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 16BSM v/v tạm nghỉ giờ LT học phần BUS101 vào thứ Hai 24/07 và thứ Ba 25/07 do GV có lịch công tác đột xuất.

Lịch học bù dự kiến như sau:

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Sáu 11/08/2017

Địa điểm: phòng 32, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học


Thời gian: 13h - 16h40 thứ Sáu 25/08/2017

Địa điểm: phòng 32, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: