LỚP 15BSM - V/V TẠM NGHỈ HỌC PHẦN SS231 - STATISTICS FOR SOCIAL SCIENCES


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 15BSM v/v tạm nghỉ giờ LT học phần SS231 vào thứ Sáu 02/06/2017 do
GV có lịch công tác đột xuất.

Lịch học bù dự kiến như sau:

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Năm 08/06/2017

Địa điểm: phòng 32, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: