DSSV BỊ CẢNH CÁO HỌC VỤ NH 2017-2018

Căn cứ vào tiến độ và kết quả học tập của sinh viên ngành QLKDQT năm học 2016- 2017, được sự phê duyệt của Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế- ĐHKHTN, Phòng Giáo vụ ra thông báo DSSV bị cảnh cáo học vụ năm học 2017- 2018

DSSV bị cảnh cáo học vụ NH 2017-2018 

*Lưu ý:

-  Các SV có tên trong Danh sách Cảnh cáo học vụ phải gặp Phòng giáo vụ để giải trình và ký Giấy cam kết cải thiện điểm số trước ngày 28/10/2016.

Đề nghị các SV trên nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân trong học tập.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: