CYCLE 14 - LỊCH HỌC ONLINE HỌC PHẦN AUT: INFS603 - NEEDS ANALYSIS & ACQUISITION TRAININGTrung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 14 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần: INFS603 - Needs Analysis & Acquisition Training 

Giảng viên: PhD. Leo Hitchcock

TKB lịch học online: 

Week 1: Monday, Wed, Thursday and Friday (Oct 3,5,6,7) from 8am - 12pm VN time
Week 2: Wednesday morning Oct 12,  8am - 12pm VN time 
Week 3: Wednesday morning Oct 19,  8am - 12pm VN time 
Week 4: Wednesday morning Oct 26,  8am - 12pm VN time 
Week 5: Wednesday morning Nov 2,  8am - 12pm VN time 
Week 6: Wednesday morning Nov 9,  8am - 12pm VN time 
Week 7:  Wednesday morning Nov 16,  8am - 12pm VN time 

Địa điểm:  ITEC Zoom Room 1

Lưu ý: Do tuần từ 03/10 - 07/10 các bạn có nhiều buổi học môn chuyên ngành AUT nên các buổi học môn KHTN sẽ được tạm nghỉ nhé.
Danh sách lớp học phần 
INFS603 - Needs Analysis & Acquisition Training Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: