CYCLE 13 - LỊCH HỌC ONLINE HỌC PHẦN AUT: COMP701 - NATURE INSPIRED COMPUTING


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 13 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần: COMP701 - Nature Inspired Computing (Thay thế INFS702 - IT Service Management & COMP719 - Applied Human Computer Interaction)

Giảng viên: Thầy Ajit Narayanan 

Bio về Thầy: https://academics.aut.ac.nz/ajit.narayanan

TA: Mr. Hoàng Xuân Trường

Sinh viên học online qua Zoom hàng tuần cùng Giảng viên theo lịch như sau:

TKB:  8h - 12h thứ Ba hàng tuần, bắt đầu từ thứ Ba 28/06/2022 cho đến hết thứ Ba 30/08/2022

Phòng học Zoom trực tuyến: ITEC Zoom Room 1

Danh sách lớp học phần COMP701 - Nature Inspired Computing - Cycle 13

Lưu ý: Sinh viên chưa học/học trả nợ môn INFS702 - IT Service Management hoặc COMP719 - Applied Human Computer Interaction thì tham gia môn COMP701 - Nature Inspired Computing thay thế


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: