CYCLE 13 - LỊCH HỌC ONLINE HỌC PHẦN AUT: COMP718 - INFORMATION SECURITY MANAGEMENT


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 13 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần: COMP718 - Information Security Management

Giảng viên: MSc. Petteri Kaskenpalo

TKB:  Sinh viên học online qua Zoom hàng tuần cùng Giảng viên theo lịch như sau:

- 8g00 - 12g00 thứ Ba hàng tuần, bắt đầu từ thứ Ba 15/03/2022 cho đến hết thứ Ba 07/06/2022
(trừ 1 tuần nghỉ Easter Break theo lịch của Giảng viên từ 18/04/2022 - 24/04/2022)

Địa điểm: ITEC Room 1

Danh sách lớp học phần COMP718 - Information Security Management


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: