CYCLE 12 - LỊCH TẬP TRUNG BÁO CÁO R&D PROJECT - INFORMAL REVIEW

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến nhóm sinh viên Cycle 12 - R&D Project về lịch tập trung trình bày Informal Review cho R&D Project như sau:

Thời gian : 13h00 - 17h30 Thứ Tư 27/01/2022

Địa điểm: ITEC Zoom 1

Nội dung: Báo cáo Informal Review
Giảng viên đánh giá: ThS. Petteri Kaskenpalo, TS. Lâm Quang Vũ cùng các supervisor của nhóm

Yêu cầu tất cả sinh viên tham dự đúng giờ và đầy đủ các buổi báo cáo. 

Kế hoạch báo cáo chi tiết tại đây

 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: