LỊCH THI LÝ THUYẾT HK1/2021-2022

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên chương trình Cử nhân CNTT AUT lịch thi lý thuyết HK1/2021-2022.

Mời các bạn xem Lịch thi lý thuyết HK1/2021-20221

Danh sách chia phòng thi:

19BIT - CS207 - Introduction to Software Engineering

19BIT - CS205b - Systems & Network Administration

18BIT - CS209 - Statistical Models

20BIT1&2 - CS106 - Introduction to Database

21BIT - CS109 - Calculus


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: