CYCLE 12 - LỊCH HỌC ONLINE HỌC PHẦN AUT: COMP701 - NATURE INSPIRED COMPUTING


T
rung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 12 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần: COMP701 - Nature Inspired Computing (Thay thế INFS702 - IT Service ManagementCOMP719 - Applied Human Computer Interaction)

Giảng viên: Thầy Ajit Narayanan 

Bio về Thầy: https://academics.aut.ac.nz/ajit.narayanan

TA: Mr. Hoàng Xuân Trường

1. Sinh viên học online qua Zoom hàng tuần cùng Giảng viên theo lịch như sau:

8h - 10h thứ Tư hàng tuần, bắt đầu từ thứ Tư 15/09/2021 cho đến hết thứ Tư 01/12/2021

2. Tutorial session: 10h - 12h  thứ Tư hàng tuần, bắt đầu từ thứ Tư 15/09/2021 cho đến hết thứ Tư 01/12/2021

Danh sách lớp học phần COMP701 - Nature Inspired Computing - Cycle 12

Lưu ý: Sinh viên chưa học/học trả nợ môn INFS702 - IT Service Management hoặc COMP719 - Applied Human Computer Interaction thì tham gia môn COMP701 - Nature Inspired Computing thay thế


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: