CYCLE 13 - LỊCH HỌC ONLINE HỌC PHẦN AUT: COMP601 - IT SERVICE PROVISION

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 13 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần: COMP601 - IT Service Provision

Giảng viên: Thầy Petteri Kaskenpalo

Bio về Thầy: https://www.linkedin.com/in/petterik

TKB:  Sinh viên học online qua Zoom hàng tuần cùng Giảng viên theo lịch như sau:

Kế hoạch học do GV gửi cho Giáo vụ:

TKB_ITSP_v13_Petteri

Địa điểm: ITEC Room 1

Danh sách lớp học phần COMP601 - IT Service Provision


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: