CYCLE 13 - LỊCH HỌC ONLINE HỌC PHẦN AUT: COMP607 - INFORMATION SECURITY TECHNOLOGIES


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 13 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần: COMP607 - Information Security Technologies

Giảng viên: Dr. Bobby Yang (part 1) và Dr. William Liu (part 2)

Bio về GV: Dr. Bobby Yang https://academics.aut.ac.nz/bobby.yang
                   Dr. William Liu https://academics.aut.ac.nz/william.liu

TA: MSc. Phạm Toàn Thắng

TKB:  Sinh viên học online qua Zoom hàng tuần cùng Giảng viên theo lịch như sau:

Part 1: 8g00 - 12g00 thứ Hai hàng tuần, bắt đầu từ thứ Hai 01/11/2021
Part 2:
8g00 - 12g00 thứ Hai hàng tuần, bắt đầu từ thứ Hai 06/12/2021 (nghỉ 03/01/2022 theo lịch Lễ Tết Tây 2022, lớp học buổi 10 vào thứ Hai 10/01/2022)

Địa điểm: ITEC Room 1

Danh sách lớp học phần COMP607 - Information Security Technologies (đang cập nhật)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: