LỊCH THI LÝ THUYẾT HK2/2021-2022

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên chương trình Cử nhân CNTT AUT lịch thi lý thuyết HK2/2021-2022.

Mời các bạn xem Lịch thi lý thuyết HK2/2021-2022

Danh sách chia phòng thi: 

19BIT - CS207b - Advanced Software Engineering

19BIT - CS300 - Artificial Intelligence

20BIT1 - CS203 - Advanced Database

20BIT2 - CS203 - Advanced Database

21BIT - CS102 - Principles of Computer and Information Systems

21BIT - CS104 - Data Structures


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: