LỊCH THI LÝ THUYẾT HK3/2021-2022

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên chương trình Cử nhân CNTT AUT lịch thi lý thuyết HK3/2021-2022.

Mời các bạn xem Lịch thi lý thuyết HK3/2021-2022

Danh sách chia phòng thi: 

19BIT - CS208 - Introduction to Business Management

19BIT - CS301 - Project Management

20BIT1&2 - CS206b - Algebra & Discrete Mathematics

20BIT1&2 - CS205 - Computer Networking

21BIT - CS107 - Object-Oriented Programming

21BIT - CS105b - Foundations of IT Infrastructure


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: