CYCLE 13 - LỊCH HỌC ONLINE HỌC PHẦN AUT: INFS704 SERVICE INNOVATION & DESIGN PHẦN 2


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 13 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần: INFS704 - Service Innovation & Design phần 2 (thay thế cho môn INFS701 - IT STRATEGY & CONTROL)

Giảng viên: MSc. Petteri Kaskenpalo

TKB lịch học online

- 8g00 - 12g00 thứ Tư, 8g00 - 11g00 thứ Năm (31/08 & 01/09)

- 8g00 - 12g00 thứ Ba, 8g00 - 11g00 thứ Tư, 8g00 - 12g00 thứ Năm (06/09 - 08/09)

Địa điểm:  ITEC Zoom Room 1

Danh sách lớp học phần INFS704 - Service Innovation & Design 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: