CYCLE 14 - LỊCH HỌC ONLINE HỌC PHẦN AUT: COMP607 - INFORMATION SECURITY TECHNOLOGIES


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 14 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần: COMP607 - Information Security Technologies

Giảng viên: Dr. Bobby Yang 

Bio về GV: Dr. Bobby Yang https://academics.aut.ac.nz/bobby.yang

TKB:  Sinh viên học online qua Zoom hàng tuần cùng Giảng viên theo lịch như sau:

Part 1: 8g00 - 12g00 thứ Năm hàng tuần, bắt đầu từ thứ Năm 02/02/2023
Part 2: 
8g00 - 12g00 thứ Năm hàng tuần, bắt đầu từ thứ Năm 09/03/2023

Địa điểm: ITEC Room 1

Danh sách lớp học phần COMP607 - Information Security Technologies


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: