CYCLE 13 - LỊCH TẬP TRUNG BÁO CÁO Q&R REVIEW R&D PROJECT

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến nhóm sinh viên Cycle 13 - R&D Project về lịch tập trung trình bày Q&R Review cho học phần R&D Project như sau:

Thời gian : 13g00 - 17g00 Thứ Tư 11/01/2023

Địa điểm: Phòng 11F, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng

Nội dung: Báo cáo tiến độ giữa dự án lần 1

Giảng viên đánh giá: ThS. Petteri Kaskenpalo và TS. Lâm Quang Vũ 

Yêu cầu tất cả sinh viên tham dự đúng giờ và đầy đủ các buổi báo cáo. 

Kế hoạch báo cáo chi tiết tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: