V/V CÁC BUỔI HỌC TĂNG CƯỜNG DÀNH CHO CÁC NHÓM ĐỒ ÁN R&D CYCLE 13

Sau khi trao đổi với Thầy Petteri, Giáo vụ thông báo đến các nhóm R&D cycle 13 về các buổi học live lecture tăng cường với Thầy nhằm hỗ trợ việc báo cáo bảo vệ đồ án và nộp portfolio đồ án của các nhóm như sau:

Lịch học do Thầy đề nghị:

April 12 8:00—10:00 (Wednesday)

April 18 8:00—10:00 (Tuesday)

April 25 8:00—10:00 (Tuesday)

May 9    8:00—10:00 (Tuesday)

May 16 8:00—10:00 (Tuesday)

Link Zoom: ITEC Zoom Room 1

Các nhóm cố gắng tham dự đầy đủ để lắng nghe nội dung hướng dẫn từ Thầy nhé.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: