CYCLE 14 - LỊCH HỌC ONLINE HỌC PHẦN AUT: COMP718 - INFORMATION SECURITY MANAGEMENT


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 14 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần: COMP718 - Information Security Management

Giảng viên: Professor Jairo Gutierrez

Bio về GV: https://academics.aut.ac.nz/jairo.gutierrez

TKB:  Sinh viên học online qua Zoom hàng tuần cùng Giảng viên theo lịch như sau:

8g - 12g thứ Ba hàng tuần, bắt đầu từ thứ Ba 09/05/2023 cho đến hết thứ Ba 11/07/2023

Địa điểm: ITEC Room 1

Danh sách lớp học phần COMP718 - Information Security Management (đang cập nhật)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: