CYCLE 14 - LỊCH HỌC ONLINE HỌC PHẦN AUT: INFS704 - DESIGN THINKING

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 14 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần: INFS704 - Design Thinking (tên cũ: Service Innovation & Design)

Giảng viên: Professor Brian Cusack

Bio về GV: https://academics.aut.ac.nz/brian.cusack

TKB:  Sinh viên học online qua Zoom hàng tuần cùng Giảng viên theo lịch như sau:

8g - 12g thứ Ba hàng tuần, bắt đầu từ thứ Ba 18/07/2023 cho đến hết thứ Ba 19/09/2023

Địa điểm: ITEC Zoom Room 1

Danh sách lớp học phần INFS704 - Design Thinking


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: