CYCLE 13 - LỊCH HỌC TẬP TRUNG HỌC PHẦN AUT: INFS704 SERVICE INNOVATION & DESIGN PHẦN 1


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 13 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần: INFS704 - Service Innovation & Design phần 1 (thay thế cho môn INFS701 - IT STRATEGY & CONTROL)

Giảng viên: MSc. Petteri Kaskenpalo

TKB tuần học tập trung:

- 8g00 - 12g00 & 13g00 - 17g00 thứ Ba 07/06/2022

- 8g00 - 12g00 & 13g00 - 17g00 thứ Tư 08/06/2022

- 8g00 - 12g00 & 13g00 - 17g00 thứ Năm 09/06/2022

- 8g00 - 12g00 & 13g00 - 17g00 thứ Sáu 10/06/2022

- 8g00 - 12g00  thứ Hai 13/06/2022

- 8g00 - 12g00  thứ Ba 14/06/2022

Địa điểm:  Phòng 11F, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng

Danh sách lớp học phần INFS704 - Service Innovation & Design 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: