Job seekers Salary Report In Vietnam [Business sector] in 2019 by Vietnamworks


Mời các bạn sinh viên chương trình Cử nhân Khoa học Quản lý chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tham khảo 

Job-seeker Salary Report In Vietnam In 2019 [Bussiness sector]  do Vietnamworks phát hành để tìm hiểu thêm về xu hướng tuyển dụng các lĩnh vực trong khối ngành Kinh doanh mới nhất trong năm 2019.

Download file PDF tại đây.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: