Vietnam IT Landscape 2019 Report by TopDev

Mời các bạn sinh viên chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin tham khảo  Vietnam IT Landscape 2019 Report do tập đoàn TopDev phát hành để tìm hiểu thêm về xu hướng tuyển dụng các lĩnh vực trong ngành Công nghệ Thông tin mới nhất trong năm 2019:

Download file PDF tại đây.

TopDev-Top_ngn_ng_lp_trnh_2019Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: