BIÊN BẢN NHẮC NHỞ SV CHƯA HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH IEEP KHOÁ 3/ NH 2018-2019

TPHCM, ngày 17 tháng 04 năm 2019

                                                                                                              Số: 03-2019 / ITEC - BBNN

 

BIÊN BẢN NHẮC NHỞ

V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Chương trình IEEP Khoá 3/ NH 2018-2019

 

Căn cứ vào:

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhắc nhở đối với các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí Chương trình IEEP/ Khoá 3/ Năm học 2018-2019 như sau:

 

1.Danh sách sinh viên:

#

MSSV

HỌ & TÊN

CẤP ĐỘ

1

1859052

Huỳnh Anh Khoa

Upper

2

1758005

Nguyễn Thị Huỳnh Anh

EAP

3

1858007

Nguyễn Thùy Linh

EAP

4

1658016

Nguyễn Hà Phương

EAP

5

1859030

Bùi Nguyễn Hoàng Long

IELTS A

6

1859039

Nguyễn Vũ Anh Quân

IELTS A

7

1759040

Vương Trung Tín

IELTS A

8

1858014

Võ Đức Trí

IELTS A

9

1658007

Nguyễn Quang Khải

IELTS A

10

1659004

Mai Thanh Bình

IELTS B

11

1758024

Lê Nguyễn Thuý Vy

IELTS B

12

1758026

Nguyễn Thảo Vy

IELTS B

13

1659002

Trần Bảo Anh

IELTS C

14

1258083

Thái Thị Mỹ Trinh 

IELTS C

15

1258051

Trang Chấn Phong 

IELTS C

16

1258039

Nguyễn Bảo Thiên Ngọc 

IELTS C

17

1158145

Phạm Nguyễn Thùy Trang 

IELTS C

18

1759044

Lý Hùng Trọng

IELTS C

 (Danh sách gồm 18 SV, sắp xếp theo lớp anh văn )

2. Nếu đến hết ngày Thứ ba 23/04/2019, các sinh viên có tên trong danh sách vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí chương trình IEEP và không tham gia lớp học, Phòng Giáo vụ sẽ ra quyết định tạm dừng tiến độ học chính khóa của sinh viên.

3. Giáo vụ tuyệt đối sẽ không giải quyết các trường hợp đóng trễ sau thời hạn trên.

 

                                                                                                             KT. Giám đốc

                                                                                                            Phó Giám đốc

                                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                                       TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: