Biên bản nhắc nhở SV chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí chính khóa

                                                                                                        TPHCM, ngày 18 tháng 03 năm 2019

                                                                                                              Số: 02-2019 / ITEC - BBNN

 

BIÊN BẢN NHẮC NHỞ

V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí chính khóa

 

Căn cứ vào:

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhắc nhở đối với các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí như sau:

1. Danh sách sinh viên:

#

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

1558005

LÊ NGỌC HIỀN

Học phí HK2 Năm 3

2

1558032

TRẦN THẢO ANH THƯ

Học phí HK2 Năm 3

3

1658001

ĐÀO VŨ PHI ANH

Học phí HK2 Năm 3

4

1658006

LÊ THANH HỒNG

Học phí HK2 Năm 3

5

1658007

NGUYỄN QUANG KHẢI

Học phí HK2 Năm 3

6

1658018

NGUYỄN THÁI SƠN

Học phí HK2 Năm 3

7

1658019

NGUYỄN HUỲNH YẾN THANH

Học phí HK2 Năm 3

8

1658023

TẠ MINH TUẤN

Học phí HK2 Năm 3

9

1758011

TĂNG DU LINH

Học phí HK2 Năm 2

10

1758018

NGUYỄN ĐÌNH ANH TuẤN

Học phí HK2 Năm 2

11

1758026

NGUYỄN THẢO VY

Học phí HK2 Năm 2

12

1858004

TRẦN NGUYỄN KIM HOÀN

Học phí HK2 Năm 1

13

1858008

TRẦN PHƯỚC BẢO LONG

Học phí HK2 Năm 1

14

1858011

BÙI HUỲNH TUYẾT NHI

Học phí HK2 Năm 1

15

1858013

LÊ VĂN NGUYÊN PHÚC

Học phí HK2 Năm 1

16

1858018

HÀ ĐỨC HẢI

Học phí HK2 Năm 1

17

1759002

TRẦN NGỌC BẢO

Học phí HK3 năm 2

18

1759004

NGUYỄN THANH DANH

Học phí HK3 năm 2

19

1759013

HÀ ĐỨC HUY

Học phí HK3 năm 2

20

1759014

BÙI HỨA XUÂN HUY

Học phí HK3 năm 2

21

1759022

NGUYỄN ĐÌNH LỘC

Học phí HK3 năm 2

22

1759026

NGUYỄN LÊ MINH

Học phí HK3 năm 2

23

1759031

NGUYỄN HOÀNG PHÚC

Học phí HK3 năm 2

24

1759034

ĐOÀN ĐAN SƠN

Học phí HK3 năm 2

25

1759036

NGUYỄN TRUNG THỊNH

Học phí HK3 năm 2

26

1759039

HUỲNH XUÂN TÍN

Học phí HK3 năm 2

27

1759045

NGUYỄN QUỐC MINH TRỰC

Học phí HK3 năm 2


(Danh sách gồm 27 SV)

2. Nếu đến hết ngày 22/03/2019, các sinh viên có tên trong danh sách vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí, Phòng Giáo vụ sẽ ra quyết định dừng tiến độ học tập chương trình chính khóa HK2/Năm học 2018-2019 đối với SV KEUKA và HK3/Năm học 2018-2019 đối với SV AUT.

3. Giáo vụ tuyệt đối sẽ không giải quyết các trường hợp đóng trễ sau thời hạn trên.

 

                                                                                                            KT. Giám đốc

                                                                                                            Phó Giám đốc

                                                                                                                  (Đã ký) 

                                                                                                       TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: