Biên bản nhắc nhở SV chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí Chương trình IEEP Khoá 2/ NH 2018-2019

TPHCM, ngày 15 tháng 01 năm 2019

                                                                                                              Số: 01-2019 / ITEC - BBNN

 

BIÊN BẢN NHẮC NHỞ

V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Chương trình IEEP Khoá 2/ NH 2018-2019

 

Căn cứ vào:

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhắc nhở đối với các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí Chương trình IEEP/ Khoá 2/ Năm học 2018-2019 như sau:

 

1.Danh sách sinh viên:

 

STT

MSSV

Họ tên

Lớp

1.

1258009

Nguyễn Phan Đăng

IELTS D

2.

1258039

Nguyễn Bảo Thiên Ngọc 

IELTS D

3.

1258045

Lâm Định Duy Nhân 

IELTS D

4.

1258046

Lê Ngọc Hoàng Nhật 

IELTS D

5.

1258064

Đinh Công Tài 

IELTS D

6.

1258075

Đỗ Trường Thi

IELTS D

7.

1258083

Thái Thị Mỹ Trinh 

IELTS D

8.

1658007

Nguyễn Quang Khải

EAP

9.

1658015

Võ Ngọc Mỹ Ngân

IELTS B

10.

1659002

Trần Bảo Anh

IELTS D

11.

1758012

Võ Thị Bích Loan

IELTS B

12.

1758024

Lê Nguyễn Thuý Vy

IELTS B

13.

1759040

Vương Trung Tín

IELTS A

14.

1759045

Nguyễn Quốc Minh Trực

IELTS B

15.

1858005

Nguyễn Thanh Hoàng

IELTS A

16.

1859008

Nghiêm Quý Ánh Diệp

EAP

17.

1859030

Bùi Nguyễn Hoàng Long

IELTS A

18.

1859031

Ngô Hoàng Long

UPPER

19.

1859047

Nguyễn Hữu Minh Trạng

IELTS A


 (Danh sách gồm 19 SV)

2. Nếu đến hết ngày Thứ hai 21/01/2019, các sinh viên có tên trong danh sách vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí chương trình IEEP và không tham gia lớp học, Phòng Giáo vụ sẽ ra quyết định tạm dừng tiến độ học chính khóa của sinh viên.

3. Giáo vụ tuyệt đối sẽ không giải quyết các trường hợp đóng trễ sau thời hạn trên.

 

                                                                                                             KT. Giám đốc

                                                                                                            Phó Giám đốc

                                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                                       TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: