BIÊN BẢN NHẮC NHỞ HỌC PHÍ HK1/NH2018-2019 LỚP 17BIT

TPHCM, ngày 09 tháng 08 năm 2018

Số: 05 – 2018 / ITEC - BBNN

 

BIÊN BẢN NHẮC NHỞ

V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí HK1 / NH2018-2019

 

Căn cứ vào Quy định về học phí và hình thức xử lý đối với các sinh viên không nộp học phí đúng hạn do Giám đốc ban hành ngày 06/08/2012;

Căn cứ vào Quy chế Đào tạo đối với sinh viên chương trình Cử nhân CNTT AUT ban hành kèm Quyết định số 65a-2017/ITEC-QĐHV kí ngày 29/09/2017;

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học tự nhiên nhắc nhở đối với các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí HK1/2018-2019 như sau:

 

1.Danh sách sinh viên:

 

STT

MSSV
(ĐHKHTN)

HỌ VÀ TÊN

LỚP

1

1759002

TRẦN NGỌC BẢO

17BIT

2

1759017

VÕ TIẾN KHOA

17BIT

3

1759022

NGUYỄN ĐÌNH LỘC

17BIT

4

1759025

VŨ ĐỨC MINH

17BIT

5

1759026

NGUYỄN LÊ MINH

17BIT

6

1759028

BÙI MINH NHẬT

17BIT

7

1759031

NGUYỄN HOÀNG PHÚC

17BIT

8

1759032

NGUYỄN HOÀNG QUÂN

17BIT

9

1759034

ĐOÀN ĐAN SƠN

17BIT

10

1759036

NGUYỄN TRUNG THỊNH

17BIT

11

1759037

NGUYỄN TIẾN THỊNH

17BIT

12

1759040

VƯƠNG TRUNG TÍN

17BIT

13

1759045

NGUYỄN QuỐC MINH TRỰC

17BIT

 

(Danh sách được sắp xếp theo MSSV)

 

2.Nếu đến hết ngày 17/08/2018, các sinh viên trên vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí mà không có lý do chính đáng thì bộ phận Giáo vụ sẽ lập biên bản cấm thi HK1/2018-2019.

Lưu ý: Các sinh viên trong tình trạng kỷ luật bị cấm thi vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ học phí của Học kỳ bị cấm thi và phải đóng học phí học trả nợ khi học lại với khóa sau.

 

3.Các sinh viên có tên trong danh sách trên sẽ không được Trường ĐHKHTN xác nhận các giấy tờ liên quan.

KT. Giám đốc

Phó Giám đốc

 

(Đã ký)

 

       TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: