THÔNG BÁO V/V MỞ LỚP TRẢ NỢ HÈ NH 2017-2018

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên về việc mở lớp trả nợ hè NH2017-2018 như sau:

Các học phần dự kiến mở:

1. CS102 - Principles of Computer and Information System (3TC)

2. CS104 - Data Structures (4TC)

3. CS105b - Foundations of IT Infrastructure (4TC)

Ngôn ngữ học: Tiếng Việt, ngoại trừ học phần CS105b sẽ dạy bằng tiếng Anh

Thời gian học: trong 5 tuần, từ ngày 30/07/2018 đến hết 01/09/2018

Điều kiện mở lớp: Tối thiểu 15 sinh viên đăng ký và đóng học phí đúng hạn cho mỗi môn.

Hình thức đăng ký: Đăng ký online tại website Giáo vụ, mục Tài nguyên/Biểu mẫu trước ngày 23/07/2018

Hình thức đóng học phí: Đóng tiền mặt tại phòng kế toán lầu 11 trước ngày 23/07/2018. Học phí: 84 USD/tín chỉ x 4 tín chỉ/học phần. Đóng bằng tiền Việt, quy theo tỉ giá tại thời điểm đóng.
Giáo vụ không giải quyết các trường hợp đăng ký trễ hạn.

Kết quả đăng ký trả nợ (cập nhật ngày 28/7/2018)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: