LỚP 15BIT - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN CS208 - INTRODUCTION TO BUSINESS INFORMATION SYSTEM


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 15BIT về việc tạm nghỉ buổi học LT học phần CS208 - Introduction to Business System Management trong tuần từ 09/07 - 12/07 do lớp Cycle 9 có lịch học tập trung AUT.

Lịch học bù sẽ được thông báo đến lớp sau.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: