LỊCH HỌC BÙ HỌC PHẦN CS301 - PROJECT MANAGEMENT LỚP 15BIT

Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 15BIT v/v lịch học bù học phần CS301 - Project Management như sau:

Thời gian: 13h thứ Tư 01/08/2018

Địa điểm: phòng 11B, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng


SV lưu ý đi học đầy đủ và đúng giờ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: