V/V ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN AUT - COMP601 - IT SERVICE PROVISION CYCLE 10


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên các lớp Cycle 5, Cycle 6, Cycle 7, Cycle 8, Cycle 9 v/v đăng ký trả nợ học phần như sau:

Học phần: COMP601 - IT Service Provision - Cycle 10

Hạn chót đăng ký và đóng học phí: Thứ Hai 27/08/2018

Qui trình đăng ký:

  • Bước 1: Đăng ký online tại link đây hoặc truy cập website Giáo vụ, mục Tài nguyên/Biểu mẫu, Phiếu đăng ký học phần (lưu ý phải đăng nhập bằng tài khoản webmail ITEC)
  • Bước 2: Đóng học phí trả nợ theo QĐ của ĐH AUT: 500 USD, đóng bằng tiền Việt theo tỉ giá bán ra của NH Ngoại Thương Việt nam vào ngày đóng tiền
  • Bước 3: Kiểm tra kết quả đăng ký sẽ được đăng trên website sau khi hết hạn đăng ký 1 ngày.

Lưu ý:

- Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ giáo vụ trước khi hết hạn đăng ký. Giáo vụ không giải quyết các trường hợp đăng ký và đóng học phí trả nợ trễ hạn.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: